XML.com

XML.com
  Home | Resources | FAQs |
    

โปรแกรมเกมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเวลาว่าง

Version Released Date ส่วนที่ปรับปรุง
V 1.5 28 มิ.ย. 45 Graphics Animation
V 1.2 18 มิ.ย. 45 ิการบันทึกคะแนนทาง web, การแสดงผล
V 1.0 11 มิ.ย. 45 เริ่มออกตลาด

จุดมุ่งหมายและการใช้งานเบื้องต้น

การเล่นเกมส์ ในแต่ละระดับจะมี 30 คำถามที่เป็นประโยคภาษาไทย ท่านจะต้องกล่าวภาษาอังกฤษที่ได้ใจความ เดียวกัน โดย Program จะมีตัวอย่างประโยคให้แล้ว แต่ขาดคำศัพท์ ไปเพียง 1 คำ ท่านจะต้องหาก่อนว่า คำที่ขาดหายไปนั้น หมายถึงคำที่มีความหมายในภาษาไทยว่าอย่างไร เมื่อรู้ความหมายแล้วก็ให้เดาว่าคำนั้นสะกดว่าอย่างไร โดยพยายามเดาให้น้อยครั้งที่สุด และเร็วที่สุด เพราะโปรแกรมจะจำกัดเวลาในแต่ละข้อตามความเหมาะสม และให้ทดลองได้ 2 เท่าของจำนวนตัวอักษรของคำนั้นๆ เริ่มเล่นโดยกดปุ่ม Start ทายคำโดยการกด keyboard ครั้งละ 1 ตัวอักษร โดยไม่จำเป็นต้องเรียงกัน และถ้ามี มากกว่า 1 ตัวอักษรที่ซ้ำกัน ก็จะได้รับการแสดงผลทันทีทั้งหมด เมื่อทายถูก หรือหมดเวลา หรือ เกินจำนวนครั้ง ก็ให้กดปุ่ม NEXT โดยอาจจะใช้ปุ่ม SPACE BAR เพื่อความสะดวกก็ได้ ไม่ควรใช้ปุ่ม Back Space เพราะเป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนสูงสุดได้หากเครื่องของท่านต่ออยู่กับระบบ internet โดยไปที่ menu internet ซึ่งหากคะแนนสูงสุดได้รับการแสดง และท่านทำคะแนนได้มากกว่า โปรแกรมก็จะแนะนำให้คุณบันทึกไปไว้ที่เว็บไซท์ โดยการติดต่อผ่านทาง internet ท่านจะต้องลงทะเบียน (ฟรี) เพื่อให้สามารถติดต่อท่านได้ในการรับรางวัลประจำเดือน สำหรับผู้ที่มีคะแนนสูงสุดต่อไป ท่านสามารถ download บทฝึกเพิ่มเติมได้จากทางเว็บไซท์ โดยข้อมูลใหม่ๆ จะมีการนำมาเพิ่มตลอดเวลา หากมีข้อผิดพลาดในการเชื่อมโยงทาง internet คะแนนที่ท่านทำได้จะไม่สามารถเก็บไว้ส่งไปบันทึกที่เว็บไซท์ใน โอกาสต่อไปได้

เทคโนโลยี XML

การพัฒนาโปรแกรมนี้ใช้ Delphi ในการพัฒนาเป็น Stand alone Application โดยขนาดของไฟล์หลัง Unzipped แล้วมีขนาด 600KB โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประโยคภาษาไทยและอังกฤษนั้นจะเก็บอยู่ในรูปของ XML ทั้งภายในตัวโปรแกรมเอง (level 0) และบน web server (level1 เป็นต้นไป) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการแยกแยะข้อมูล ในแต่ละส่วน และการเชื่อมโยงระหว่างตัวโปรแกรมกับ Web Server ซึ่งถือว่าเป็นการเชื่อมโยงระบบ 2 ระบบที่แตกต่างกัน โดยตัวอย่างลักษณะของข้อมูลจะเป็นดังนี้

<QTTHAITEXT/><QENGLISHSTART/><QENGLISHANSWER/><QENGLISHEND/><QTIME/>

โดยในแต่ละข้อก็จะมี Element ที่บรรจุข้อมูลไว้แล้วทั้งบน web server และในตัวโปรแกรมเอง

การเข้าถึงข้อมูลเหล่านนี้เนื่องจากมีจำนวนไม่มากนัก จึงใช้ DOM ในการเก็บข้อมูล สำหรับ Source Code ในส่วนสำคัญของโปรแกรมจะจัดส่งให้กับผู้ที่จ่ายเงินลงทะเบียนกับทางเว็บไซท์แล้วเท่านั้น


Down Load(300Kb)
สนับสนุนข้อมูลโดย
www.thaisky.com

ข้อมูลล่าสุด

คะแนนสูงสุด
บทเรียนยอดนิยม

Help?

การ DownLoad คำศัพท์ ใหม่ๆ

การบันทึกคะแนน

Webboard
บทเรียน
ทั่วไป 2 ระดับ
อาชญากรรม 2
การเงิน 1

 
Contact Us | Our Mission | Privacy Policy | Advertise With Us | Site Help
Copyright © 2002 Copy เค้ามาจาก www.xml.com จะได้ดูเหมือนๆกัน